آپشن Any Time Goal Scorer

معرفی Any Time Goal Scorer Anytime Goal Scorer یا همان ” پیشبینی بازیکنی که در بازی مورد نظر گلخواهد زد ” رو احتمالا همه میشناسید ، اما تا چه حد از این اپشن کاربردیاستفاده میکنید ؟ اخیرا این اپشن پیشرفت فوق العاده ای در مارکت شرطبندی فوتبال داشته ، بر اساس گزارش Soccernews این اپشن …

آپشن Any Time Goal Scorer ادامه »