اسب‌هایی که روی دلار می‌دوند…(تاریخچه)

اسب‌دوانی ورزشی بسیار قدیمی است. که تاریخچه آن به حدود 4500 سال قبل از میلاد مسیح و دوره قبایل کوچنده آسیای میانه، یعنی اولین کسانی که اسب را اهلی کردند، برمی‌گردد. از آن زمان اسب‌دوانی به عنوان ورزش پادشاهان ( و امروزه قشر مرفه) شناخته می‌شود. امروزه اسب دوانی یکی از معدود اشکال قمار است …

اسب‌هایی که روی دلار می‌دوند…(تاریخچه) ادامه »