پوکرباز حرفه‌ای شو (بخش دوم)

یک بار دیگر با آموزش پوکر همراه شما هستیم. در قسمت اول به مطالبی پرداختیم که هر پوکربازی باید آن‌ها را همیشه در خاطرش نگه دارد. حالا زمان آن رسیده به مسائل حرف‌های تر پوکر بپردازیم.یک نکته کلیدی در شرط‌بندی پوکر این است که شما باید شرط‌های خود را با توجه به کل مقدار شرط …

پوکرباز حرفه‌ای شو (بخش دوم) ادامه »